GT Biler A/S

Læs vores privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan GTBiler A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

GT Biler A/S
CVR-nummer: 29627258
Ambolten 7
6000 Kolding 


BRUG AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: 

Ved brug af vores hjemmeside: 
Behandling af dine henvendelser forud for salg: Personoplysninger der afgives via online formularer, chatfunktion mv. forud for et salg benyttes til behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser vedr. prøvekørsel af en bil, bestilling af brochurer og prislister eller anmodninger om kontakt. Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer. 
Behandlingsgrundlag: Samtykke. 

Behandling af dine henvendelser i forbindelse med salg: Personoplysninger der afgives via online formularer, chatfunktion mv. i forbindelse med et salg anvendes til at kontakte dig med henblik på behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser vedr. planlægning og udførelse af værkstedsbesøg, bestilling af specifikke tilbud samt andre services, der kan bestilles via hjemmesiden. Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer. 
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt. 

Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, køretøjsoplysninger, præferencer. 
Behandlingsgrundlag: Samtykke. 
Ved videregivelse af dit samtykke: Interesseafvejning.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd og ved brugerundersøgelser med tilknyttede konkurrencer anvendes der i tillæg almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer. 
Behandlingsgrundlag:  Samtykke 


Hjemmesidestatistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser.  
Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd.  
Behandlingsgrundlag: Samtykke 
 

Ved brug af butikker og værksteder – Når du handler hos det autoriserede netværk af forhandlere og serviceværksteder modtager og behandler vi som importør oplysninger om dig til neden stående formål:  

Levering af ydelse: Når du handler hos autoriserede forhandlere og serviceværksteder modtager og behandler vi dine personoplysninger ifm. leveringen af de købte ydelser. Dette sker som eksempel i forbindelse med bestilling af biler og særlige reservedele samt for aktivering af garanti og eventuelle tillægsservices der udbydes af importør fx vejhjælp.  
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, ordrenummer, køretøjsoplysninger. 
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt. 

Service- og garantibehandling: For dokumentation af gennemførte services og eftersyn, der er en forudsætning for opretholdelse af fabriksgarantien modtager og behandler vi oplysninger om din bil. Det samme gør sig gældende hvis der fabrikkens side iværksættes aktioner om udbedring af eventuelle fejl og mangler. Ved behandling af eventuelle garantisager videregives og behandles dokumentation for sagsforløbet mellem forhandler, importør og fabrik. Denne dokumentation kan foruden oplysninger om din bil indeholde personoplysninger. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, ordrenummer, køretøjsoplysninger, sagshistorik. 
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt. 

Kundetilfredshedsundersøgelser: For at følge op på kundetilfredsheden på tværs af markedet og få input til løbende forbedring af kundeservicen, modtager og behandler vi dine personoplysninger ifm. gennemførsel af kundetilfredshedsundersøgelser. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, køretøjsoplysninger, oplysninger om seneste køb. 
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse 

Servicemeddelelser: For at yde god kundeservice sender vi dig servicemeddelelser om fx karrosserieftersyn, rustinspektion,  mv. der er relevant for din garantidækning. I den forbindelse modtager og behandler vi dine personoplysninger. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, køretøjsoplysninger, værkstedsreservation. 
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt. 

Statistik og rapportering: For at måle på aktivitet hos forhandlerne, følge op på forhandlernes performance, udvikle og forbedre salgsprocesserne i forhandlernetværket samt for at lave kunde- og markedsanalyser til brug for forretningsudvikling modtager og behandler vi dine personoplysninger.   
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, sagshistorik 
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse. 
Slettefrist: 6 måneder fra indsamling (herefter sker anonymisering af dataene) 

I følgende andre sammenhænge: 

Markedsføring per brev: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at sende markedsføring per brev målrettet til dig. Dette kan ske på baggrund af oplysninger vi har fra offentlige lister og/eller fra dit kundeforhold hos os. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, køretøjsoplysninger, præferencer, andre offentlige oplysninger. 
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse. 

Optagelser til brug for markedsføring: For branding og markedsføring af vores produkter og services indhenter vi dit samtykke til at anvende optagelser af dig i vores markedsføringsmateriale. Fx billedmateriale til sociale medier, hjemmesider og brochurer. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger som fx navn, billeder, video. 
Behandlingsgrundlag: Samtykke. 

KILDER  

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være: 

a) Bilforhandler hvor formålet er statistik, markedsføring samt opfyldelse af kontrakt 

b) Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt. 

c) Leasing og finansieringsselskaber hvor formået er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 

d) Kreditvurderingsbureau hvor formået er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 

Den indsamlede information om dig hidrører fra: 
a)EU/EØS 

 

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER  

I forbindelse med de i politikken anførte formål videregiver vi dine personoplysninger til følgende andre kategorier af modtagere: 

a) Relevante importører(e) og -producent  

b) Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring, prisberegnere og lignende).    

c) Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner)  

d) Offentlige myndigheder. 

e) Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn). 

 
 

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EØS 

Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Disse lande har en databeskyttelseslovgivning, der svarer til lovgivningen i EØS, for så vidt angår dine oplysninger. 

Hvis vi deler dine oplysninger med virksomheder, der er hjemmehørende uden for (i) EØS eller (ii) lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau som defineret i GDPR kap. 5, indgår vi aftale med disse virksomheder om, at de skal håndtere dine oplysninger på tilsvarende grundlag som os. I sådanne tilfælde sikrer vi, at de overførte oplysninger er beskyttede. Nærmere oplysninger om relevante overførsler og behandlinger kan fås ved henvendelse til os.  

Vi deler dine oplysninger med følgende typer af modtagere, som kan være lokalisereset uden for EØS: 

a) Bilproducenter modtager køretøjsoplysninger til brug for fabriksgaranti, statistik og rapportering. 
b) Databehandlere, som fx systemleverandører overdrages køretøjs- og personoplysninger for at behandle disse oplysninger på vegne af os til de i politikken anførte formål. 

 

OPBEVARING OG SLETNING 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år fra den enkelte behandling, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.  

 

PLIGTMÆSSIG INFORMATION  

De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse. 

 

DINE RETTIGHEDER 

- Du har følgende rettigheder: 
- Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 
- Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
- Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring. 
- Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  
- Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  
- Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til GDPR@gtbiler.dk
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

 

Sidst opdateret: 12.06.2020

Kontakt os for mere information